Björnsdotter • Reid
Grovt och grant

BRCD01

Release september 2006    LIRA GILLAR

Två fioler som spelar en oktav isär spelar ”grovt och grant”. Den ljusa, granna melodin får djup och färg av den låga, grova oktaven. Denna teknik har använts av spelmän i minst 100 år för att berika och sammanfläta klangerna från två fioler.

För oss har uttrycket en vidare betydelse. En stor del av spelmansmusiken är dansmusik som ska svänga och låta kraftfull, snarare än vacker. Samtidigt rymmer spelmanstraditionen det tjusiga och det eleganta och spelmän älskar att utsmycka och försköna. Det är det granna – de sirliga ornamenten och de lekfulla stämmorna – som gör att tanken lättar och det kittlar i bröstet. Det är det grova – fötter som stampar och rasp i fiolen – som gör att man inte kan sitta still.

Den geografiska bakgrunden till vår repertoar är lika bred som de musikaliska resor och möten som inspirerat oss. Det som ständigt återkommer är en musik som är lika grov som den är grann.

Spårförteckning

 1. Himmelfärdspolskan efter Herman Strömberg
 2. Så de’ så, polska efter Herman Strömberg
 3. Gammal rådasin / Polska efter Johan Erik Taklax
 4. Gumas polska / Söderstens minne / Polska efter Anders Södersten
 5. Vals efter Salomon W. Zeidlitz / Ville de Quebec (Chris Wood)
 6. Trollpolskan / Hedningpolskan
 7. Polska efter Jan-Olof Olsson / Grötschottis (Alicia Björnsdotter Abrams)
 8. Lådiksvalsen efter Ellika Frisell
 9. Polska till Wik (Viksta Lasse)
 10. Vendelpolskan (Viksta Lasse)
 11. Skänklåt efter Pekkos Per
 12. Polska efter Erland Hansson
 13. Road to Poynton / Paul and Jenny’s Wedding (båda av Robert Harbron)
 14. Auld Swaara, Shetland
 15. Bark Larsas, polska efter Herman Strömberg
 16. Polkett efter Karl Hejsman
 17. Längs gamla stigar och färdevägar (Ekor Anders Andersson)

Recensioner
”INNOVATIVT FIOLSPEL. Att höra traditionell folkmusik på fiol framföras på ett så lyhört och samtidigt förnyande sätt ger låtarna en valör som gör dem ständigt nya och spännande. Emma Reid, som är nybliven riksspelman, och Alicia Björnsdotter har ett samspel som ger låtarna ett lyster utöver det vanliga… Skönheten i låtspelet drabbar mig.”
– Lira

”Det är säkert och vårdat och skulle kunna bli dötråkigt korrekt, men det är det inte. Det låter mer som om de är lyckliga över att ha så mycket att ösa ur.”
– Dalarnas Spelmansblad